گزارش به پیام سندیکا از پروژه شهید خرازی

در اواخر اردیبهشت ماه ١٣٩٧ قرار دادی با شرکت آماج طراحان دژ به نمایندگی و مدیر عاملی آقای جمال قرایی منعقد کردیم تا دریکی از بلوک های پروژه مشغول به کار شویم ابزار و وسایل کار خود را به پروژه انتقال دادیم و مستقر شدیم. چند روزی کار میکردیم که مدیرعامل شرکت با کارفرما سر مسايل کاری به اختلاف خوردند تقریبن اکثرا کارگاه تعطیل بود و بعد از گذشت حدود دوماه این اختلاف منجر به خلع یدی کلی شرکت آماج طراحان دژ شد. در این دو ماه ما به اندازه یک ماه نیز نتوانستیم کار کنیم و مقدار دریافتی ما بجز خورد و خوراک نبود. امروز بعد از گذشت حدودن شش ماه دوندگی برای دریافت دستمزدمان چیزی بجز وعده عایدمان نشده و کارفرما ابزار آلات ما را در کارگاه نگه داشته و تحویلمان نمیدهد تا جای دیگر مشغول شویم تا امرار معاش کنیم .

مدیرعامل شرکت آماج طراحان دژ به کلی غیب شده و حتا جواب تماس تلفنی را نمیدهد. با کارفرما پروژه مطرح کردیم فرمودند زمان براست منتظر باشید مدیر عامل شرکت باید بیاید.

اکنون شش ماه هست ما را بیکار کرده اند و تمامی ابزارمان را توقیف کرده اند به چه جرمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امیرکارگر فلزکار