نامه ارسالی به پیام سندیکا از سوی کارگران کارخانه سیمان کارون

*”هیهات منا الذلة؛”* *”هیهات منا الذلة؛”* *”هیهات منا الذلة؛”*

متاسفانه علیرغم مشکلات فراوان کارخانه سیمان کارون و طلب چندین ماه حقوق و مطالبات کارگری، مدیریت کارخانه در اقدامی تحریک آمیز حکم اخراج یکی از فعالین کارگری را زده است که قطعن سرآغاز اعتراضات کارگری می باشد. کارگرانی که مطالبات حقوقی چهار ماهه خود و معوقات دیگر سکوت کرده بودند و بکار خود مشغول بودند با این حرکت کارفرما ساکت نخواهند نشست و جلوی اخراج ناعادلانه همکار خود را خواهند گرفت.

اما سوالی که پیش می آید این است که آیا کسانی که آسایش و آرامش خانواده های کارگران را بهم می زنند و امنیت منطقه را به خطر می اندازند نباید دستگیر شوند!؟؟؟ این برهم زنندگان امنیت کارگران چرا پاسخ گوی هیچ نهادی نیستند!؟؟؟

کارگران کارخانه منتظر ورود دستگاه قضایی بوده تا با بر هم زنندگان امنیت کارگران برخورد نمایند…

پر واضح است کسانی کت های مدیریتی به تن کرده‌اندکه برایشان بسیار گشاد بوده و با به آشوب کشیدن کارخانه و تحریک کارگران برای اعتراضات کارگری سعی در پنهان کردن سواد و تجربیات مدیریتی خود دارند…

انتظاری که می رود این است که حداقل نفرات بومی هوشیار و مواظب باشند و ناخودآگاه در آتشی که این مدیران نو رسیده و ژن خوب روشن کردند ندمند…

در هر حال علیرغم اطلاع رسانی و تشکیل شورای تامین… مدیران کارخانه سعی در انتقام گیری های شخصی دارند.

بهرحال ما کارگران کارخانه سیمان کارون جلوی این حرکت ظالمانه خواهیم ایستاد و تن به ظلم نخواهیم داد و فریاد هیهات منا الذلة؛ سر خواهیم داد.