گزارشی کارگر کارخانه نار ایران و بازگشایی بعد از 5 سال

شرکت نار ایران واقع در شهر صنعتی ساوه خیابان ٢١ مجددن راه اندازی شد .

پس از تعطیلی حدودن ٥ ساله شرکت نار ایران ، این شرکت با همت تعدادی از فعالان اقتصادی وکارگران زحمت کش مجددن راه اندازی شد. راه اندازی این شرکت که محصول تولیدی آن بیشتر آب میوه است می تواند پیامدهای مثبتی برای عده ای از اقشار زحمتکش جامعه داشته باشد از قبیل موارد زیر :

– با راه اندازی مجدد این واحد تولیدی بصورت مستقیم عده ای کارگر وکارمند و…. مشغول به کار می شوند وسفره چندین خانواده کارگری گرم تر می شود – بسیاری از کشاورزان که اکثر تولیدات آنها به علت نبود مشتری معدوم میشد، اکنون مقصد خوبی برای محصولات خود دارند و به همين دليل شاهد سرازیر شدن محصولات اکثر کشاورزان به این شرکت هستیم

– از سویی دیگر محصولات کشاورزی شهرهای حومه و حتی استان هایی نظیر یزد، اصفهان ، شیراز، ارومیه و…. به این شرکت منتقل می شود که این خود سبب رونق در وضعیت کامیون داران استانها وشهر های مختلف می شود، که از مهر ماه امسال شاهد صف بندی کامیونها جهت تخلیه بار خود هستند وتا اداخر سال جاری محصولات این شرکت روانه بازار خواهد شد .

امیدواریم که کارخانه های بیشتری راه اندازی شود تا کارگران بیکار بیشتری سرکار رفته و از دستفروشی و آواره گی نجات پیدا کنند.

رحمانی کارگر سندیکایی