گزارشی از کارخانه سیمان کارون

کارخانه سیمان کارون واقع در٤٢ کیلومتری مسجدسلیمان ( شهرستان گلگیر) قرار دارد و ظرفیت تولید کارخانه سیمان کارون بیش از ۲ هزار تن است. اما فعالیتش به دلیل آنچه از سوی کارفرما بحران در منابع مالی عنوان می‌شود، از اول شهریور ماه موقتن تعطیل اعلام شده است و در نتیجه تمامی ٤٥٠ کارگر شاغل در این واحد تولیدی سرگردان هستند.

گفته می‌شود: به دلیل کاهش تقاضا در بازار مصرف، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری این واحد تولیدی با مشکل انباشت بی‌سابقه کلینکر (یکی از مواد اولیه ساخت سیمان) مواجه می‌شوند به طوری که کارگران به امور دیگری همچون بازسازی و تعمیرات مشغول شدند اما استمرار این وضعیت به مرور باعث شد تا از ابتدای شهریور ماه فعالیت کارخانه متوقف شود.

کارگران برای پی گیری مشکلات بوجود آمده بارها به نهاد های دولتی مستقر در شهرستان مسجد سلیمان مراجعه کرده اند و انتظار دارند باتوجه به وضعیت نامناسب معیشتی و شرایط دشوار اقتصادی ، کارفرما با بازگشایی کارخانه امکان اشتغال دوباره را برای کارگران فراهم کند.