گزارش پیام سندیکا از پالایشگاه نفت ستاره

این پالایشگاه به دلیل عقب انداختن حقوق کارگران بیش از ٦ ماه و نداشتن رستوران و غذا و مسایل رفاهی مناسب حال کارگران سال گذشته از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها تحریم کارگری شد و پیمانکاران و شرکت های بدحساب را افشا کردیم.

اما باز هم خبر می رسد که در پالایشگاه نفت ستاره بندر عباس هنوز هم شرکت ها و پیمانکاران به روال قبلی از دادن حقوق کارگران طفره رفته و کارگران را سرگردان می کنند. به عنوان نمونه باز هم به کارگران توصیه می کنیم که به هیچ عنوان با شرکت رفرانس پیمانکاری برادران طاهری کار نکنند. اینها کلاهبردار هستند و اصلا پول کارگر برایشان مهم نیست