کارگران ذوب آهنی از مشکلات خود به پیام سندیکا می گویند

١-با توجه به عبور تریلی ها از خیابان روبروی ساختمان نورد و ایجاد گرد و خاک که به داخل سالن غذاخوری وارد می شود نمی دانیم چه زمانی مسوولین این موضوع را مدیریت خواهند کرد تا غذا با خاک نخوریم.

٢- با اینکه بارها در مورد لحاظ شدن تجربه و سابقه کار به جای مدرک تحصیلی جهت ارتقا سمت کارگران و کارکنان قرارداد موقت و دایم به مدیریت گفته ایم تا حقوق ها کمی افزایش پیدا کند متاسفانه مدیرعامل گوش شنوایی برای این موضوع ندارد. اقای مدیرعامل با این کار سخت این حقوق کفاف زندگیمان را نمی دهد.

٣- آب گرم طبقه دوم رختکن کوره بلند قطع است که مدیریت می توانست با نصب پمپ قوی تری این موضوع را حل کند تا در این سرمای زمستان کارگران برای حمام کردن به طبقه اول نروند.