پیام سندیکا، شماره 75 دی ماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 75 دیماه 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از سراسر کشور ص17
وضعیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ص29
گزارشی از سالگرد تأسیس کانون صنفی معلمان ص31
مشکلات پیش روی کارخانه هفت تپه ص33
شباهت های اعتصاب در ایران و فرانسه ص36
شعرهای کارگری ص38
همبستگی با کارگران هفت تپه ص41
چشمانمان را باز کنیم! ص42
ماجرای نماینده سراوان ص43
درد دل های کارگران ص45
ترفند های فریبنده سرمایه داری در نبرد طبقاتی ص46
وضع معیشت بازنشستگان ص52
قانون موقت کار ص53
جلیقه زردهای فرانسوی چه می‌خواهند؟ ص55
نبوغ کارگری ص56
آگهی وقیحانه یک مرکز دانشگاهی ص58
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص59
خشونتی قانونی علیه کودکان !؟ ص61
سومین قهرمانی دختر نابغه‌ی بلوچستانی! ص63
تاریخچه جنبش سندیکایی ص64
پیدایش حیات ص65
اقتصاد سیاسی ص67

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید.