تخلفات در پالایشگاه نفت ستاره خلیج

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا تخلفات شرکت های زیر مجموعه پالایشگاه نفت ستاره خلیج هر روز رنگی دیگر می گیرد. شرکت پارسیان سازه یکی از این شرکت هاست. استخدام کارگر در این شرکت با هر حقوقی در آخر کار به این صورت خواهد بود که ٣٠ درصد کمتر به کارگر پرداخت خواهد شد. و از این به بعد روند سرگردان کردن کارگران با توجیه اینکه یک روز مدیر مالی نیست یک روز سرپرست نیست و یک روز هم بالاخره یکی دیگر نیست جان کارگر را به لبش رسانده و از دادن حقوقش طرفه می روند تا او نیز خسته شده و از خیر حقوقش بگذرد.