از کارخانه ایران خودرو دیزل چه خبر؟

کارخانه ایران خودرو دیزل یا همان کارخانه تولید خاور که در جاده ساوه قرار دارد در حال برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار شرکت است. در این کارخانه 4 هزار کارگر و مهندس و کادر اداری کار می کنند. برای انتخابات شورای اسلامی کار 150 نفر کاندید شده اند که از میان آنها 9 نفر انتخاب خواهند شد.

موضوع جالب در این انتخابات امتحان احکام، سیاسی و عقیدتی و قانون کار از داوطلبین است.

اینکه چرا سندیکاهای کارگری این گونه تشکل ها را قبول ندارند به دلیل اینگونه امتحانات و پرسش هاست. شوراهای اسلامی کار یک تشکل کارگری دینی است نه یک تشکل فراگیر همه کارگران با هر مذهب.