گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١- سرویس بهداشتی قسمت پرداخت در مدیریت نورد ٦٥٠ را خراب است و متاسفانه برای جایگزین این سرویس بهداشتی کارگران هیچ اقدامی نشده. برای مدیریت متاسفیم.

٢- یک هفته است غذای یک بار مصرف کارکنان ریخته گری فولاد توزیع نمی شود. یعنی کارگر باید گرسنه کار کند؟

٣- حادثه ای در مدیریت نورد اتفاق افتاده و تعدادی از کارگران حادثه دیده به بیمارستان مطهری برده شدند و فعلن کارگران حادثه دیده حالشان رضایت بخش گزارش شده است.

٤- توزیع لباس گرم همه ساله انجام نشده و هزینه های کاپشن و کفش پرداخت نگردیده است.

٥- مدرک تحصیلی کارکنان پذیرش نشده است و این موجب دلسردی و عدم ارتقای رشد علمی و فنی این کارگران است.