دست فاسدان از صندوق آینده ساز کوتاه!

اعضای محترم و مال باخته صندوق آینده ساز،

بهوش باشیم که ریشه اصلی فساد و تباهی در صندوق بوده و هست و باید در اولین قدم با بیرون راندن این متخلفین نجومی خوار رانتی، راه را برای رسیدن به خواسته های قانونی و بر حقمان هموار نمائیم ، زیرا که ؛

١- با عنایت به گزارشات مالی صندوق و بازرس قانونی خودشان و تحلیل نسبتاً جامع آن که صد البته فقط نمودی از عمق فساد و تخلف را به ظاهر نشان داده و اگر خواسته های ما که در مصوبات شورای عالی واقعی در ۱۵ مرداد آمده و حسابرسی ویژه شده، عملی گردد ، به لایه هائی از فسادمالی و تخلفات وسیع و فجیع دست خواهیم یافت که بسی فراتر از این تحلیل های مستند به گزارشات سطحی در دست و منتشره می باشد. لذا مطالعه تحلیلی که بنده در مردادماه گذشته نموده و تقدیم حضار محترم در جلسه ۱۵ مرداد گردید و در افق نیز منتشر شد لازم میدانم نکات عمده ای از آن را در اینجا مطرح نمایم تا روشن شود ، با این شعبده بازیها ، از جمله طرح تحول دروغین و موقت درمان و یا با شوهای تبلیغاتی و نمایش های مبتذلی که صندوق در فضای مجازی به راه انداخته است ، فریبی بیش نبوده و فقط برای کش دادن و سرگرم کردن اعضاء می باشد که مفری برای خود و اربابانشان پیدا کنند !!

٢- با نگاهی به گزارشات مالی و بازرس قانونی خودشان ، ملاحظه می شود که در سال ۱۳۹۶؛

%۶۸ از پرداخت مستمری ها و درمان بازنشستگان از محل کسورات شاغلین تامین گردیده و ۱۹% از محل ذخیره دارائی ها و فقط ۱۳% از محل درآمدهای شرکت های تابعه و سرمایه گذاریهای صندوق تامین گردیده است !!

در حالیکه اصولاً کسور شاغلین باید ذخیره گردیده و طبق مفاد اساسنامه با سرمایه گذاریهای سود ده، از محل سود و درآمدهای حاصله پرداخت مستمری ها تامین و قدری هم برای آیندگان ذخیره گردد !! مضافاً اینکه با برداشت از دارائی ها برای تامین مستمری ها ، موجب کاهش خالص دارائی های صندوق به میزان ۶% معادل ۵۶ میلیارد تومان نیز شده اند !!

طبق بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، زیان انباشته در ۵ شرکت تابعه صندوق به بیش از نصف سرمایه شان رسیده که تداوم فعالیت آنها با توجه به قانون تجارت با اشکال روبرو گردیده است !!

دوستان عزیز ، این دو نمونه از شاهکارهای نجومی بگیر رانتی ، نشانگر چیست ؟!!

پر واضح است که دیگر تلاشهای مذبوحانه این متخلفین که تخلفاتشان در جای جای گزارش بازرس قانونی آمده است با توسل به انواع ترفندهائی که می بینیم دیگر نمیتواند صندوق را نجات دهد و اصرار این اعجوبه های زالوصفت بر ماندن در صندوق و فرار از دست قانون و انفکاک غیرقانونی خود از ارگانهای دولتی از جمله سازمان گسترش با تغییر غیرقانونی و مجرمانه لوگوی صندوق، نیز از مقدمات ترفندهائی است که به زعم ابلهانه خود میتوانند اعضاء را به حال خود رها و سرگردان نمایند !!

عمل وقیحانه این افراد آنجا به حد اعلا میرسد که گویا می خواهند با تشکیل شورای عالی قلابی و فرمایشی با اضافه نمودن ابلهانه و غیرقانونی ۲بند به دستور جلسه مبنی بر ؛ تایید اصلاح اساساسنامه ، و تصویب حسابرسی ویژه ، که هر دو مورد در شورای عالی واقعی ۱۵ مرداد مورد در خواست و تصویب اعضاء قرار گرفته است و اظهر من الشمس بوده و نیازی به طرح مجدد آن در شورای قلابی نبوده که مثلا اگر مورد تصویب قرار نگیرد !! مستمسکی برای نجومی خواران صندوق باشد تا با این ترفند بتوانند اجرای قانون ساختار جامع رفاه وتامین اجتماعی را که از ملزومات قانونی کشور و از بدیهیات می باشد با دست انداز مواجه نمایند !!! لذا اصولاً اجرای قانون و اساسنامه ای که توسط مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و جهت امضاء وزیر ونهایتاً برای تصویب نهائی رفته است ، نیازی به اینگونه شعبده بازیها ندارد !!

در پایان بازهم ضمن پوزش از اطاله ناگزیر کلام، هشدار میدهم که متحد و متفق با حضور هزاران نفری و قاطعانه خود در ۲۷ اسفندماه از تشکیل شورای غیرقانونی و فرمایشی جلوگیری نموده و متعاقباً با بیرون راندن این نجومی خواران متخلف و بی خاصیت از صندوق خود و گرفتن سرنوشت اموالمان بدست نمایندگان امین و متخصص و متعهدمان برای صیانت از ته مانده اموالمان و تحقق خواسته های اصلی مان که در رأس آن اتصال به دولت است که با وجود این متخلفین نجومی خوار رانتی ۱۴ سال است که مغفول مانده ، اقدامات سریع با حمایت تمامی اعضاء و پیشتازی کانون و خرد جمعی انجام گیرد !!

اتحاد ، مبارزه ، پیروزی …

امضا محفوظ