شادباش نوروزی

دوستان پرتلاش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
نوروز را به شما شادباش گفته برای همه اعضای سندیکا آرزوی سلامتی و شادکامی و موفقیت آرزومندیم. امید که در سال پیش رو بتوانیم متحد و هماهنگ بر علیه خصوصی سازی که هفت تپه را به نابودی کشانده است و همچنین احکام ناروایی که به زندانی شدن علی نجاتی، اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان منجر گردیده را بی اثر نموده و آزادیشان را بی قید و شرط فراهم کنیم. همچنین دوشادوش هم مبارزه کرده و برنامه های ضدکارگری را خنثا کنیم.
دوستان بی تردید تفرقه در جنبش کارگری عامل اصلی ناکامی های سالهای اخیر است. بیاییم سال جاری را به اتحاد همه جانبه سندیکاهای کارگری تبدیل کنیم.

با احترام خسرو زرگریان
مسول آموزش سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
نوروز ١٣٩٧