مردم مهربان کشورمان تسلیت!

ارغوان

اين چه رازی ‌ست كه هر بار بهار

با عزای دل ما می‌آيد ؟

كه زمين هر سال از خون پرستوها رنگين است

وين چنين بر جگر سوختگان

داغ بر داغ می‌افزايد ؟ !…

سرزمین کارگران و دهقانان ایران بازهم به دلیل سودجویی سرمایه داری حاکم بر کشور دچار تلفات انسانی گردید. سیل در ترکمن صحرا، در شیراز، در پلدختر، در سرپل ذهاب داغ دیگری بر روان زحمتکشان ایران نهاد.

سالهاست فعالان محیط زیست برداشت غلط از جنگل ، منابع آب های زیرزمینی ، خاک، عدم رعایت عبور سیلاب ها، خشک شدن تالاب ها را هشدار دادند و به زندان محکوم شدند. اما مدیران بی عرضه و سرسپرده رانتخواری، به کار ثروت اندوزی و صدور آب و خاک و چوب ایران مشغول شدند و فارغ از مشکلات مردم به فکر استفاده از پست مدیریتی خود هستند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از همه اعضا و هواداران خود می خواهد به استانداری ها و مراکز هلال احمر، ستاد بحران رفته و از مسوولین بخواهند سر پست خود بوده و به اجرای وظایفشان بپردازند. در صورت نبود افراد مسوول بر سر پست های خود و یا اهمال در انجام وظایف به روابط عمومی سندیکا خبر دهند.

ما ضمن تسلیت به خانواده های داغدار این حادثه، پیگیری و شکایت را برای خود از بی عرضه گی مدیران محفوظ خواهیم داشت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٧ فروردین ١٣٩٨