در صندوق بازنشستگی آینده ساز چه می گذرد؟

درواپسین روزهای اسفندماه ودر تب وتاب آخرین اقدام غیر قانونی صندوق ،یعنی دعوت به مجمع کذايی ۲۷ اسفند که خوشبختانه‌با درایت و همت اعضا متضرر و کانون،این توطئه نقش بر آب شد، از سوی کانون چند نامه حساس و منطقی خطاب‌به معاون اول محترم قوه قضاییه و نیز به صندوق و مدیران کارخانجات نگارش و ارسال شد که هریک از منظر و دیدگاه صحیح و قانونی نوشته شده بود واز بین این نامه ها ،شکواییه و شکایت کانون از برخی جریانها و افراد تحت لوای صندوق و سازمان گسترش و در پوشش یک یاچند سازمان خوشه ای،خطاب به معاونت محترم قوه قضائیه جناب حجه الاسلام محسنی اژه ای، از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است و میباشد؛که ذکر چند نکته در‌خصوص این نامه (به شماره۹۷/۶۶۶مورخه۹۷/۱۲/۲۳) لازم است:

١- به خاطر نگارش این نامه جای تقدیر وگله از کانون است؛ تقدیر به جهت ضرورتی که از دیر باز لزوم آن احساس میشد و بالاخره این مهم صورت پذیرفت؛ و گله ،به خاطر اینکه دقیقا،به خاطر همان ضرورت، کانون اگراز دیرباز از‌وجود وچرائی وجود این سازمان خوشه ای و ساقه ها و ریشه های آن ، مطلع بود‌وبه خاطر مصلحت اندیشی ،اقدام زودتر انجام نداده است.

۲- نامه در گیر ودار و تب تاب اتفاقات آخر اسفند، کم رنگ و مهجور ماند که لازم است از سوی عزیزان‌، بالاخص عزیزانی که از سطح دانش بالاتری نسبت به مباحث مجازی و جستجوی سوابق سازمان خوشه ای مذکور و پیوستهای مربوطه دارند، همت مضاعف مصروف، و زوایای نهان و آشکار آنرا برای همه بیان و فاش نمایند.
۳- تمامی اعضا متضرر به کرات و در طی چندسال اخیرخواهان چونی و چرائی و چگونگی حذف مسئولیت و نظارت سازمان گسترش از صندوق ،بوده و تا حال نیز از مقامهای ریز و درشت صندوق و سازمان گسترش هیچکس (بلی هیچکس) زبان به پاسخگوئی نگشود و یک مدرک و مستند قانونی و منطقی ارائه ننمودند،تا معترضین و محقان مطلع و قانع شوند.

۴- نامه و شکایت مذکور کانون ،گوشه ای جزئی، از این چرائی اقدام غیرقانونی حذف مسئولیت سازمان گسترش را بیان میکند. تاسیس شرکتها و سازمانهای خوشه ای نظیر “سابین فاینانس” و “شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین” و شرکت “توسعه ابنیه حافظ”و….. بیانگر شرکتهای هزارتوئی است که در تمامی زمینه های تولیدی و مالی و بانکداری و ساختمان سازی و جاده سازی و …فعالیت دارند. ودر این راستا، به جهت اینکه برخی از گردانندگان جزو زعمای صندوق و سازمان گسترش میباشند، این افراد و شرکتها اموال واملاک و دارائیهای صندوق(که از وجوهات پرداختی ،حق بیمه اعضا شکل گرفته است، به مثابه تیول و حیات خلوت خود تلقی کرده و بر اعمال تغییرات سازمانی وغیرقانونی در شاکله ، کمر همت بسته و آن میشود که حال ناظریم.

۵- مخفی کردن اساسنامه ارسالی از سوی دولت برای اجرا از سال ۸۳(سال تاسیس شرکت سابین فاینانس)، حذف مسئولیت سازمان گسترش بدون اطلاع تک تک اعضا، برقراری نظام مهندسی شده برای انتخابات اعضای شورایعالی و هیات امنا ، وعدم اطلاع رسانی و پاسخ دهی به اعضا در خصوص تغییرات و انتخاب گزینه سکوت در قبال اعضا و …. همه و همه در جهت قوام و دوام این تشکیلات اختاپوسی انجام گرفته است.

۶- فارغ از اقدامات این تشکیلات با بهره جویی از امکانات مالی صندوق در خارج از ارتباطات با صندوق، به عملکردهای این تشکیلات در قبال صندوق با بهره جوئی از اموال صندوق، به خرید و فروش املاک و بازسازی و مرمت ویلاهای نوساز صندوق در ۴۵۰۰۰ متر مربع (سازنده کیست و مرمت کننده کی و در چه بازه زمانی و چرائی اقدام )و …میتوان اشاره نمود. که عزیزان علاقمند و صاحب ذوق فنی با کنکاش در شبکه مجازی ،ضمن اینکه خود مطلع میگردند با آگاه کردن مشتاقان فاقد دید یا امکانات فنی، سطح اطلاعات افراد را، مستدلتر نمایند.

۷- مخلص کلام اینکه، با روند شفاف شدن امور،اندک اندک زوایای نهان امور، افراد پشت پرده (که با مجریانی بنام رئیس صندوق ،صحنه گردانی کرده و خود را مخفی میکردند) و خیلی از مکتومها، روشنتر و مشخصتر خواهند شد.

امضا محفوظ