با بی‌توجهی به خواست‌های برحق کارگران، باد می‌کارید و توفان درو خواهید کرد!

logofelezkar300x300

اعتصاب بیش از 260 کارگر معدن کوشکِ بافق در استان یزد پایان یافت. فرماندار شهرستان بافق با اشاره به پرداخت شدن مطالباتِ حقوقی عقب‌افتاده کارگران تا 26 آذر، بررسی دیگر خواست‌های عمده کارگران اعتصابی را نیز اعلام کرد.
اعتصاب‌های کارگری برای خواست‌های برحقی نظیر دستمزد مناسب با کار و زندگی، پرداخت به‌ موقع حقوق کارگران و….. پدیده جدیدی در ایران نیست و بارها خبرها و گزارش‌هایی دراین ارتباط انتشار یافته است و همچنان ادامه دارد. اعتصاب‌های کارگری‌ای همچون اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق که در آن مطالباتِ صنفی نقشی مرکزی دارند، شرایط فاجعه‌ باری را که بر محیط‌های کارگری حکمفرماست بیش از پیش نمایان می‌سازد. سخنان کارگران حاکی ازاین حقیقت است که فضای حاکم در معدن کوشک شباهت به دَخمه‌های مرگ دارد. وارد و خارج شدن به قعر زمین از طریق 600 پله، به‌ تنهایی شرایط کار بسیار دشوار و غیرانسانی زحمتکشان شاغل در این معدن را به‌ روشنی آشکار می‌سازد. نگاهی اجمالی به خواست‌های صنفی کارگران اعتصابی از جمله «توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختیِ کار و حق پله و تونل، حق جذب سُرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای بسته شده، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن، و همچنین استانداردسازی سیستم‌های برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات خانه بهداشت و پرداخت اضافه‌کاری طبق قانون»  نشان می‌دهد که حتا حداقل‌های لازم برای کار کارگران که در شان یک انسان ، توسط کارفرمایان و دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. کارگران معدن کوشک هنوز فاجعه کشته شدن کارگران معدن باب نیزو و دیگر معادن کرمان را از یاد نبرده اند که در آن  معدنچیان در شرایط مشابهی با معدن کوشک کار می کردند.

با اینکه رییس اداره کار شهرستان بافق اعلام کرد که «اعتصاب کارگران معدن کوشک بدون هماهنگی کارفرما غیرقانونی است» اما پافشاری و اتحاد مثال ‌زدنی کارگران برای تحقق خواست‌های صنفی خود، نقطهٔ درخشان دیگری را در مبارزات زحمتکشان کشور به ثبت رساند. با اینکه قول‌هایی برای رسیدگی کردن به خواست‌های برحق کارگران توسط مقام‌های مسوول داده شده است، اما تجربه گذشته نشان داده است که فقط در صورت اتحاد، پایداری کارگران، وازجمله استفاده از همه ابزارهای لازم در مبارزات کارگری به ‌ویژه اعتصاب است که کارگران می‌توانند، به خواست‌های کارگری خویش  دست یابند.
رشد اعتصاب‌های کارگری از قبیل اعتصاب کارگران معدن کوشک، بی تردید موجب نگرانی جدی مقام‌های مسوول خواهد شد. شوربختانه دولت در راه تکمیل اجرای دستورات صندوق بین المللی پول ،با نشانه گرفتن حیاتی‌ترین ماده غذایی زحمتکشان، یعنی نان، سفره های کارگران را بی رنگتر کرده است.دولت برای اجرا نمودن این دستورات ضد کارگری و ضد منافع ملی عزم جدی دارد و هیچ‌گونه حرکتی را که اجرای چنین برنامه ‌هایی را با چالشی جدی مواجه سازد، برنمی‌تابد. آنچه در جریان اعلام رسمی گران کردن قیمت نان ازسوی دولت مدافع کارفرمایان مشاهده شد، هیچ توجیهی جز این ندارد که مقام‌های مسوول درصددند که بار اصلی تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده توسط آمریکا و اروپا را به دوش زحمتکشان جامعه بیندازند که همین حالا هم با درآمد سه برابر زیر خط فقر گذران می کنند.
اعتصاب‌های اخیر کارگران در بافق و به‌خصوص در معادن، و همبستگی کامل کارگران و همراهی خانواده‌های آنان و بسیج کامل شهر در جریان اعتصاب قبلی آنان، در عقب‌نشینی کارفرمایان و دولت حامی تعیین کننده ایفا کرد. این تجربه گران‌بها از معدود مواردی است که منجر به پیروزی زحمتکشان یا حداقل عقب‌نشینی مدافعان سرمایه‌داری از مواضع ضد کارگری‌شان شد. اگرچه تعمیم دادن یک شکل از مبارزه به کل مبارزات کارگری ممکن است نتایج مشابهی به همراه نیاورد، اما تجربه اخیر دربرگیرنده این نکته مهم است که ابتکار عمل موقعی که از درون خود کارگران بوجود آید، نتایج ملموسی خواهد داشت که به‌ سرعت به ثمر می‌نشیند. کاربرد این شیوه «خود ابتکاری» که به طور عمده از قبل برنامه‌ریزی نشده است، کارگران فعال در این عرصه‌ها را از گزند نیروهای امنیتی نیز مصون نگه می‌دارد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم کردن سیاست گران کردن قیمت نان، به مقام‌های مسوول یادآوری می‌کند که حتا رژیم منفور سلطنتی در قبل از انقلاب بهمن 1357 نیز جرئت دستبرد به سفره غذایی زحمتکشان را نداشت. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعلام همبستگی با حرکت‌های قانونی و برحق کارگران معدن کوشک، مقام‌های مسوول را فرا می‌خواند که بر اساس وعده‌های انتخاباتی خود در راستای قبول و اجرای خواست‌های قانونی و برحق کارگران معدن کوشک اقدام کنند و با گران کردن نان منافع ملی و سلامت کارگران را به خطر نیاندازد.
 
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
21 آذر ماه 1393