حشرات منبع غذایی انسانها یا دشمن محیط زیست

همه ساله در کشورهای مختلف شاهدیم که که فوج های میلیاردی ملخها و پروانه ها سر از تخم بیرون آورده و به سمت طلوع خورشید راهپیمایی و یا پرواز می کنند و در اندک زمانی رشد یافته و به بلوغ می رسند و تخم می گذارند و سپس می میرند و در این عمر یک یا دوهفته ای خود خساراتی به مزارع و مراتع و باغات وارد می نمایند. اما کشورهای مختلف با این پدیده طبیعی به شکلهای مختلف مقابله می نمایند و متاسفانه دول مختلف منجمله کشور ما ایران تنها راهکار برون رفت از این معضل را مبارزه شیمیایی میدانند و با استفاده از سموم شیمیایی خصوصا سیانور به تقابل ملخها بر می خیزند که در بخش زیرین تاثیر سوء این متد را توضیح میدهم و تا انجایی که دانشمندان متد را پیگیر شدند که انواع مختلف ملخها برای بقا، خود را ملزم به تغییر ژن نمودند

و اکنون کاملا خود را در مقابل این سموم مصون نمودند و با توجه اینکه هر ملخ صدها تخم می گذارد و هر تخم آن در شرایط نامساعد رشد نمی نمایند و تا هفت سال می توانند منتظر مساعد شدن شرایط رشد را طاقت بیاورند آن تخم فاسد نشود

اما هستند کشور های بیشماری که علاوه بر اینکه مبارزه بیولوژیکی را در دستور کارخود قرار دادند حتا از این میلیاردها ملخی که حامل بیشمار پروتئین میباشند را ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و هر ساله چشم انتظار ورود ملخها به کشورشان می مانند.

کشورهای آسیای شرقی خصوصا کشور چین از ورود ملخها به کشور و مزارع خود صدها هزار ماکیان خصوصا اردک که ملخها غذای لذیذی برایشان محسوب میشود را پروش داده و بازار جهانی گوشت اردک و دیگر ماکیان را تسخیر نموده اند. با پرورش اردک که ملخها غذای مجانی در اختیارشان می گذارد و با مدفوع اردکها مزارع برنج خود را غنی ساخته و مزارع را از کودهای شیمیایی بی نیاز می سازند.

متاسفانه در کشورمان شاهدیم که مسئولین کشاورزی منابع طبیعی برای تقابل با ملخها که هر ساله اوایل خرداد وارد مراتع و مزارع می شوند با پخش نمودن صدها تن سبوس آغشته به سیانور در مراتع و مزارع جنایت زیست محیطی را مرتکب شدند که منجر به نابودی بسیاری از وحوش خصوصا کبک ها و تیهو و کبک دری و وزغ و افعی و مار و روباه و شاهین و عقابهای بسیار زیبای طلایی و گرگ و یوزپلنگ و ….که در مراتع و کوهستان شهرمان میزیستند را کاملا منقرض نمودند اتفاقی که اگر تصمیم به جبرانش گرفته شود یک قرن ترمیم محیط زیست فیروزکوه زمان نیاز دارد.

دهقان سیاوش فیروزی