گزارش کارگری از عملکرد سال گذشته ذوب آهن اصفهان

١- در سال گذشته شرکت با بحران آب مواجه بود و امسال با بارش های انجام گرفته همچنان این موضوع با شدت کمتری برای ذوب آهن مطرح است. باید مدیریت یک برنامه دراز مدت برای موضوع تامین آب که به سفره های زیرزمینی و محیط زیست صدمه نزند را طراحی و انجام دهد. همچنین با خرید شیرها و دوش های چشمی دار از هدر رفت آب جلوگیری نمود.

٢- رکود فروش در سال ٩٧ شکسته شد و کارخانه توانست صادرات خود را بهبود بخشد و حتا به کشورهای ترکیه، سوریه، سریلانکا هم صادرات داشته و سود ٣٨٠ درصدی نسبت به سال ٩٦ را کسب کند.

٣- اما آنچه امسال مدیریت باید انجام دهد با توجه به سود ٣٨٠ درصدی،

الف) مدیریت باید کلیه کارگران را اعم از پیمانی و قراردادی رسمی کند تا انگیزه برای بهبود روند تولید را شاهد باشد و مدارک کارگران را در وضعیت شغلی اشان را اجرایی کند.

ب) شمولیت سختی کار در مشاغل سخت و زیان آور را افزایش داده و مرخصی این کارگران را در سال ١٥ روز افزایش دهد.

ج) جهت طبقه بندی مشاغل که از سال ٩٢ به این سو انجام نشده است در همه سطوح اجرایی شود تا با افزایش دریافتی کارگران، کمی از بار گرانی را کاهش دهد.

د) سالهاست با بازنشسته شدن کارگران هیچ استخدام جایگزینی صورت نمی گیرد لذا با توجه به بیکاری روزافزون جوانان و هدر رفتن زندگی اشان شرکت باید از خانواده های ذوب آهنی که فرزند بیکار دارند با توجه به شایسته سالاری اقدام به استخدام کرده تا از فشار کار کارگرانی شاغل نیز، کاسته شود.

ف) افزایش تعداد افسران ایمنی، بالا بردن سطح ایمنی کارخانه، مکانیزه کردن بخش های حادثه خیز، کاهش ساعات کار کارگرانی که در بخش های حادثه خیز کار می کنند که خستگی ناشی از کار، تمرکز و دقت آنان کاهش داده و منجر به حادثه می شود.