گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت کارخانه های کوچک

از شهرک صنعتی چهاردانگه تهران خبر می رسد که بیشتر کارخانه ها هنوز اقدام به تولید نکرده اند و وضعیت خوبی در خصوص تولید نخواهند داشت. به عنوان مثال کارخانه تولیدی پوشاک ورزشی بانی در سال گذشته با اخراج کردن ٤٠ کارگر خود تولید را اغاز نمود و فقط ٣٧ کارگر را برای خود نگاه داشت. امسال تا آخر فروردین کارخانه بازگشایی نخواهد شد و کارگران بدون حقوق خواهند ماند. و احتمالن با کارگران یک قرارداد ١٠ ماه بسته خواهد شد.