بررسی اساسنامه صندوق بازنشستگی آینده ساز با چه رویکردی؟

در رابطه با اساسنامه مورد بررسی و تایید در مرحله شورای تامین اجتماعی نکاتی را باید یادآوری نمود:

١- در سال ۱۳۸۳ مبنی بر جاری نمودن قانون در صندوق آینده ساز، متاسفانه با بی اعتنائی مسئولین چپاولگر صندوق روبرو گردید و طرح جدی و پی گیری مجدد آنرا مدیون حضور قاطعانه و متحدانهٔ اعضا در روزهای ۳۰ تیر و ۱۵ مرداد ۹۷ بود اگر اعضا با حضور فیزیکی خود موضوع اساسنامه را مطرح نمیکردند ، به هیچ وجه مسئولین صندوق از اساسنامه جدید و جاری شدن قانون ساختار …تمکین نکرده و پر واضح است که علت اصلی آن قطع نجومی خواری و رانت بازی و چپاول وقیحانه اموال صندوق توسط مشتی افراد دروغگو و از خدا بی خبر می باشد .

٢- بعد از پی گیری های جدی موضوع اساسنامه و کارشناسی و تدوین نهائی متن آن با حضور ممتد و شبانه روزی به ویژه نمایندگان شاغلین ، جنابان فیروزفر ، دانش ، مستوفی ، تولیت ، امانی و …ونمایندگان و فعالین کانون، متاسفانه مسئولین صندوق به کارشکنی های ناجوانمردانه و مذبوحانه خود ادامه دادند و نهایتاً اگر چه تسلیم گردیده و متن اساسنامه توافقی که بر اساس قانون ساختار…بود جهت تایید وزیر تعاون، کار و… و طی مراحل بعدی به وزارت مزبور ارسال شد، لیکن کارشکنی های موذیانه مسئولین نجومی خوار صندوق ادامه یافت و تا پایان سال ۹۷ نیز آنرا در کشوی وزیر محترم کار بایگانی نمودند و با طرح غیرقانونی به اصطلاح طرح تصویب آن در دستور جلسه شورای عالی قلابی و فرمایشی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ باز هم سعی نمودند که مثلاً با عدم تصویب آن توسط شورای عالی قلابی مزبور مسئله اساسنامه را با دست انداز مواجه نمایند که خوشبختانه با هشیاری اعضا و با پیشتازی فعالین صادق کانون و حضور شورانگیز در ۲۷ اسفند کار را یکسره کرده و صدای رسای اعضاء مال باخته صندوق را بگوش وزرا و وکلا و…رسانید همچنانکه می بینیم هم اکنون بعد از حدود ۶ ماه از کشوی میز جناب وزیر بیرون آمده و در شورای تامین اجتماعی با حضور وزرا و نمایندگان ما به صحنهٔ جدی تری رسیده است !!

٣- باید بدانیم و آگاه باشیم که این امر و جاری شدن قانون ساختار بازهم با انواع شیطنت های موذیانه مسئولین بی کفایت و نجومی خوار صندوق روبرو خواهد شد و ساده انگاری خواهد بود که تصوّر کنیم کار تمام است !! لذا بر همگان لازم و واجب است تا رصد و پی گیری جدی برای طی مراحل بعدی که تایید و رد شدن سریع از شورای تامین اجتماعی و رفتن به هیأت وزیران و تصویب آن در هیأت مزبور و به ویژه ابلاغ اجرائی شدن آن به صندوق و سایر ارگانهای ذیربط ، از پای ننشینیم و هشیارانه با محوریت کانون تا آخر با حضور خود کار را یکسره کنیم .

٤- به سران کانون نیز هشدار میدهم بیش از پیش هشیار باشد و جدی تر از قبل موضوع تصویب نهائی در هیأت دولت را پی گیری نماید تا مبادا مسئولین صندوق این گرگ های زخم خورده با همکاری نجومی خواران رانتی و رابطه بازان قهار انجمن پویا و… و زحمات و جانفشانی های اعضاء و نمایندگان زحمتکش شاغلین و بازنشستگان خدای ناکرده به هدر رود !!

از ما گفتن …امضا محفوظ

اتحاد ، مبارزه ، پیروزی .