بزرگداشت ٥٥ امین سال ساخت جان پناه کارگر

٥٥ امین سال ساخت جان پناه کارگر با حضور گروه کوهنوردان فلزکار و دیگر کوهنوردانی که از کرج، تهران، شهریار و گیلان حضور داشتند با یک دقیقه سکوت برای پاسداشت سازندگان این جان پناه آغاز شد.

همنوردان گرد هم آمده با خواندن سرود و شعر و سخنرانی در مورد چگونگی ساخت این جان پناه سنگی در قله ٤٠٠٠ متری مراسم را ادامه دادند.

با درود به یاد جاودانه اسکندرصادقی نژاد، جلیل انفرادی، ناصرگارسچی، سازندگان جان باخته و آرزوی طول عمر برای محمدحسین خوان یغما بنیان گذار گروه کوهنوردان فلزکار در سال ١٣٤٢ مراسم پایان یافت.