مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه – بهار ١٣٩٨

براساس گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه واقع در استان کرمان، با وجود شرایط نا به سامان اقتصادی و تورم شدید در کشور، مطالبات کارگری در این مجموعه در برخی شرکت های تابعه به وضعیت حادی رسیده است:

۲۰۱۸۰۶۰۲_۱۴۳۵۴۹

شرکت سبافام پیمانکار پروژه ی راه اندازی شده ی فلش تا کنون پرسنل تسویه حساب شده ی خود را از اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به بعد بدون دریافت مطالبات شان رها نموده است؛ این نفرات حقوق های ماهیانه ی خود را دریافت داشته اند؛ اما مطالبات پایان کار خود را دریافت نکرده اند.

پرداخت به پیمانکاران دست دوم این مجموعه از دیماه سال ١٣٩٧ تاکنون انجام نپذیرفته است و تبعِ آن، پرسنل پیمانکاران دست دوم نیز از دریافت حقوق بی بهره شده اند.

اعتصاب کارگران شرکت های مدوار، همگامان مس و ارفع سازان: در روزهای پایانی خردادماه، قریب به ٧٠ نفر از پرسنل شرکت های مذکور روبروی ساختمان ایمنی مجتمع مس سرچشمه دست به اعتصاب زده اند.

این کارگران اخیرا تغییر وضعیت گردیده اند و دستمزد دریافتی شان به حقوق پایه ی قانون کار کاهش یافته است؛ کارفرمایانِ اصلی با این طرفند و به شکل کاملا غیر قانونی اقدام به کاهش حقوق ایشان نموده اند.

اعتصاب در آرامش انجام پذیرفته است و با حضور انتظامات مجتمع مس کنترل شده بود؛ پیگیریِ این مطالبه از سوی کارگران ادامه خواهد داشت.

شرکت سنا که در گزارشات قبلی از بدنامانِ پرداخت حقوق بود، پس از تعطیلی، در سال جاری حقوق و مزایای پرسنل تسویه حساب شده را نیز پرداخت نکرده است.

شرکت سریر صنعت پایا: پیمانکار تیکنر های مولیبدن در سال جدید حقوق پرداخت ننموده است.

گزارشگر پیام سندیکا – مجتمع مس سرچشمه