در کارخانه فوم اشتهارد چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا این کارخانه در اشتهارد واقع شده و در سال ١٩٨٤ راه اندازی شده است و دستگاههایش فرسوده گشته اند. در حال حاضر این کارخانه با ١٦ کارگر در خط تولید و یک خانم در کادر اداری مشغول به کار است. مشکل اصلی کارگران گازهای متصاعد شده در حین عملیات تولید بوده که نشتی گاز در سال گذشته منجر به انفجار و کشته شدن یک کارگر گردید. وضعیت ایمنی و غیر بهداشتی بودن این کارخانه سلامت و جان کارگران را تهدید می کند. این کارخانه شامل سختی کار می شود ولی نه کارفرما و نه بازرسین اداره کار به این موضوع اهمیت نمی دهند.