گرد و غبار و تبعیض

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مناطق کارگری عسلویه گرد و غبار هم باعث تبعیض در این مناطق شده است.

با موج گرمای تابستانی و ورود ریزگردها و غبارآلود شدن هوای خوزستان دستورالعملی صادر شده و ساعت کار ادارات به دلیل گرد و غبار و گرما ازساعت ٦ صبح تا ١ بعدازظهر اعلام شده است. این در حالی است که ادارات در فضای بسته و خنک کار می کنند.

در حالی که کارگران پروژه ای و کارگران پالایشگاهها و صنایع باید حداقل ٨ ساعت کار خود را کار کنند و کاهش ساعت کاری هم در بین نیست.

وضعیت کارگران پروژه ای که در هوای باز کار می کنند از این هم بدتر است یعنی روزی ١٠ ساعت کار به اضافه دوساعت رفت و آمد در این هوای غبار آلود و گرمای ٥٠ درجه را باید کارگران تحمل کنند و تعطیلی هم در کار نیست. کار وقتی سخت تر می شود که کیفیت کار در این شرایط اگر خوب نباشد شما جریمه هم خواهی شد و باید کار با کیفیت در هر شرایطی تحویل دهید.