اعتراضات کارگران لاستیک پارس ساوه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه لاستیک پارس ساوه که در شهرک صنعتی واقع شده است و از دو سال قبل با اخراج ١٠٠٠ کارگر با ٧٠٠ کارگر در حال تولید است. این کارخانه ٧ ماه پیش به خانمی به نام میترا فروزنده نیا فروخته شد. با اینکه کارخانه فروش خوبی دارد و می باید کارفرمای جدید متعهد به شروط ضمن خرید خود پای بند باشد متاسفاته در هفته قبل بدون هماهنگی با کارگران و با بهانه تمام شدن نخ کارخانه، کارگران را به تعطیلی تابستانی با جیب خالی فرستاد. ایشان اعلام کرده اند که ٥ روز از مرخصی استحقاقی کارگران کسر خواهدنمود.

این مرخصی نا به هنگام اعتراض کارگران را در پی داشت. در همین حین متاسفانه مدیر تولید در یک اقدام نابخردانه در هنگام استراحت و نوشیدن چای کارگران کولر را خاموش می کند که به درگیری با کارگران می انجامد. مدیریت اعلام کرده ٣ کارگر درگیر شده را اخراج خواهد کرد.
در حال حاضر کارگران در تعطیلی زورکی به سر می برند.