پیام سندیکا، شماره 78 خرداد سال 1398 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 78 خرداد 1398 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از سراسر کشور ص5
شرکت رضا شهابی در پیش کنگره سندیکای فرهنگیان ص20
برگزاری روز جهانی کارگر در جهان ص24
مصاحبه رییس تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک ص27
چگونه سازمان تامین اجتماعی را ورشکست کردند! ص29
تامین اجتماعی در اسناد سازمان ملل متحد ص31
بزرگداشت ٥٥ امین سال ساخت جان پناه کارگر ص32
سراینده سرود کوهنورد به تاریخ پیوست! ص33
خبری از مسابقات فوتسال کارگری ص35
جنبش جلیقه زردها چگونه آغاز شد؟ ص36
طبقهٔ کارگر همچنان در حال تغییر دادن جهان است! ص37
تخته پرش نولیبرالیسم در ایران ص38
بمناسبت یکصدمین سال تاسیس سازمان بین‌المللی کار ص47
ویژگی های یک کوشنده کارگری! ص49
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص51
آموزش های سندیکایی ص52
تاریخچه جنبش سندیکایی ص54
پیدایش حیات ص55

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید.