سودجویی کارفرمایان پایان ناپذیر است!

در روز ١٨ تیرماه ساعت ٤ و ٥٠ دقیقه بعدازظهر توفانی در شرکت اکسیر صنعت در پتروپالایش کنگان به دلیل تعطیل نکردن کارگران در این روز پر از گرد وغبار و باد شدید کارگری به نام حکمت، داربند بست شرکت از داربست سقوط و به بیمارستان برده شد.

این کارگر که اهل روستای لیکک بهمین بهبهان است امروز ١٩ تیرماه ساعت ١١ از ناحیه سر مورد جراحی قرار گرفت. این در حالی است که تمام خوزستان به دلیل گرمای بالای ٥٠ درجه و گرد وغبار همه ادارات از ساعت ١ بعدازظهر تعطیل می باشند اما کارگران پروژه ای باید در این شرایط کار کنند.

امیدواریم که این کارگر هرچه زودتر بهبود یافته و به آغوش خانواده برگردد.