پیام سندیکا، شماره ٧٩ تیر سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٧٩ تیرماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص١

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور ص٨

آیا باید بابتِ مستمری زنان نگران شد؟ ص٢١

جوان‌ترین سندیکالیست دنیا ! ص٢٤

خوانشی بر محتوای سمبلیکِ فیلم “سرخ پوست” ص ٢٥

?بیا بیرون رفیق ص ٢٧

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص ٢٩

زهد آقای رئیسی یا کارکرد آقای رئیس؟ ص ٣٠

دریافت مقرری بیمه بیکاری حق قانونی کارگران است! ص ٣٢

طرح تحول سلامت جیب تأمین اجتماعی را خالی کرد! ص٣٣

نامه سرگشاده مدیر مرسدس بنز ص٣٥

مصرف سرانه شیر در ایران ص٣٦

تفرقه جامعه را عقب مانده نگه می دارد ص٣٧

“فریاد اول” ص٣٨

او پرستار واقعی است! ص ٤٠

تاریخچه جنبش سندیکایی ص ٤١

از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو ٤٢

پیدایش و تکامل حیات ص٤٣

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید