وضعیت کار در پروژه ها

وضعیت کار به طوری فجیع شده است که بیشترین درخواست ها مربوط به کارگر ساده ،کمکی و سنگ زن بوده که با توجه به تشکر از لطفی که به این قشر از نیروی کار می شود هیچ درخواستی برای نیروی با تجربه پروژه از سطح پایین که جوشکار پلیت باشد تا سطح بالاتر که سوپروایزرهای کارازموده و مجرب ایرانی باشد دیده نمیشود.

و این خارج از سیاست های غلط دولت های گذشته که بستر جامعه را برای ورود متولدین دهه های پنجاه و شصت با وجود انفجار جمعیتی از سی میلیون نفر به هشتاد میلیون نفر مهیا نکردند ، ریشه در بیسوادی قشر فنی در ایران دارد که شامل نداشتن آگاهی از حق و حقوق پروژه ای و تن دادن به مشاغلی با حقوق ناچیز در برابر حقوق های بین المللی شده که باعث رشد پیمانکاران جاه طلب خصوصی و ثروت اندوزی روز به روز این افرادی شده که متاسفانه در روزگاری نه چندان دور با همین قشر فنی در چمن های کنار غذا خوری مشغول غذا خوردن بودند .

متاسفانه با کج اندیشی های مالی تعداد خیلی محدودی از این افراد فنی در کشورهای همسایه نیروهای فنی ایرانی با رکود شدید دستمزدها مواجه شدند که باز تن دادن تعدادی از ماهرین عرصه پروژه به کار با این افراد از شأن ایرانی در بازارهای خارجی هر روز کمتر شد تا جایی که دستمزدها کمتر از دوستان بنگلادشی فلک زده شده است.

پس بیایید با اتحاد سطح آگاهی را بالا برده و افرادی که به حیثیت پروژه ای ضربه می‌زنند را تحریم کنیم.

عضو گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها