وضعیت اسفناک کارگران مترو تهران!

کارگران مترو در ٢ شیفت ٩ ساعته کار می کنند. در حال حاضر کارگران خدماتی مترو تهران بیش از ٢ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. همچنین کارگران رسمی مترو نیز بیش از ٢ ماه است که بیمه اشان به تامین اجتماعی رد نشده است.
حق لباس کار سالی ٢ بار، کفش کار، پیراهن، شیر، کلاه، به کارگران داده نمی شود. آخرین بار ٢ سال پیش یکدست کت و شلوار و یک کاپشن بی کیفیت به کارگران داده شده است.
سختی کار، طبقه بندی مشاغل در مترو وجود خارجی ندارد و کارگری با ١٠ سال سابقه و تحصیلات لیسانس پایه حقوق کارگر ساده را دریافت می کند. مرخصی سالیانه این کارگران ٢٤ روز در سال است که هیچگاه از آن نمی توانند استفاده کنند.