قطارهای مترو بازار متحرک دستفروشان

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در متروهای تهران حداقل ١٥٠٠ نفر دستفروش زن و مرد در حال فروش اقلام خود هستند. از دختر بچه و پسر بچه 4 ساله تا پیرزن و پیرمرد ٨٠ ساله. این جدای فقیران متکدی و یا کسانی که برای نشاط مردم آهنگ می زنند و می خوانند می باشد. همین تعداد دستفروش در اتوبوس های تهران دیده می شوند. ٩٠ درصد آنان کمتر از ماهی یک میلیون تومان درآمد دارند. بچه های خردسالی که برای روزی١٠٠٠ تا ٣ هزار تومان از صبح تا شب در متروها می چرخند.

از ساعت ٩ صبح زنان و دختران جوان در حالی که یک چمدان با خود حمل می کنند برای فروش محصولات خود وارد واگن های زنان شده از لباس زیر تا لوازم آرایشی را فروشنده اند. زنان ١٥ الی ٢٠ درصد کل دستفروشان مترو می باشند.

ماموران نیروی انتظامی، ماموران حراست مترو و حتا باندهایی که برای فروش محصولاتشان دستفروش ها را تعلیم می دهند خطوط مترو را در اختیار دارند و دستفروشان باید به اینان باج بدهند. این سوای گرفتار شدن به دست پلیس و تاراج شدن کالاهایشان است.

درگیری بین فروشندگان کالاهای یکسان که حریم خود را رعایت نمی کنند و باندهای قدرت در مترو بسیار دیده می شود. با اینکه از سوی مسوولین مترو اعلام شده که دستفروشی در مترو ممنوع است و به دستگیری دستفروشان در مبادی ورودی مترو اقدام شده اما باندهای قدرت با اعمال نفوذ این اقدامات را خنثا کرده اند.

در متروهای تهران روزانه ٢٠٠ میلیون تومان کالا فروخته می شود که سودی حداقل ٥٠ میلیونی برای بازار تهران دارد. ٥٠ میلیون تومان سود نقدی روزانه آن هم در شرایطی که چک های خریداران عمده هر روز بیشتر برگشت می خورد قابل ملاحظه است. محاسبه سود نقدی ٥٠ میلیونی فقط به مترو اختصاص داشته و اتوبوس ها را در بر نمی گیرد.

سود ٥٠ میلیونی روزانه در مترو اشتهای مافیای مستقر در مترو را تحریک کرده و این بازاری نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد.

کاری از گروه پژوهش و تحقیق بخش فرهنگی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران