حمایت «اینداستریال» از کارزار سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

 

logo-industriall-large

با ترجمه انگلیسی‌ بخش هایی از نشریه ویژه نامه «روز جهانی‌ مبارزه با خشونت بر ضد زنان»  و ارسال آن از طرف روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  به آدرس شخصیتها و سازمان‌های بین المللی سندیکأیی و از جمله اینداستریال،  امروز پیام زیر از آقای کمال اوزکان، معاون دبیر کل اینداستریال، به روابط عمومی سندیکا رسید.  متن انگلیسی‌ و فارسی آن‌ در زیر آمده است:

 

برادر مازیار عزیز

این نشریه سند عالی‌‌ای است.  همانطور که می‌دانید، “خشونت علیه زنان” یکی‌ از کارزار‌های جهانی‌ سندیکای جهانی‌ اینداستریال است.  من بلافاصله آن‌ را به دپارتمان زنان سندیکا رجوع دادم

از این فرصت استفاده می‌کنم، و بهترین آرزوهای خودم و همکارانم را برای اینکه سال جدید سال خوبی‌ باشد تقدیم میدارم

با بهترین ارادت ها

کمال اوزکان

معاون دبیرکل

اتحادیه جهانی‌ اینداستریال

 

 

 

 

,Dear Brother Maziyar

This is an excellent piece of document. As you know, “violence against women” is one of the global campaigns of IndustriALL Global Union. I have immediately passed it forward to our Women Department.

Using this opportunity, I wish you and your colleagues Happy New Year.

Best regards,

Kemal Ozkan
Assistant General Secretary
IndustriALL Global Union