مشکلات درمانی و پزشکی بازنشستگان صندوق فولاد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا دکتر غلامرضا سلیمانی مسوول بیمه تکمیلی دانا در حضور مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن و نمایندگان بازنشستگان صندوق فولاد اعلام کرد پرداخت هزینه درمان بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق فولاد کماکان از سوی این بیمه ادامه خواهد داشت هر چند که به عهده صندوق فولاد است.

همچنین قرار شد قراردادی با مراکز درمانی و کلینک ها و مراکز تصویربرداری پزشکی در لنجان توسط بیمه دانا بسته شود.

بازنشستگان صندوق فولاد به درستی خاطر نشان کردند این صندوق توسط پول های آنان برای زمان پیری ایجاد شده که توسط مدیران نالایق به ورشکستگی کشیده شده است و امروز بازنشستگان نمی توانند از پس هزینه های درمانشان بر آیند