وضعیت درمان کارگران ذوب آهن خوب نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با آمدن بیمه تکمیلی دانا و گذاشتن جلسات مکرر با مسوولین بیمه دانا، آنچه مشاهده می شود وضعیت نامطلوب درمان کارگران ذوب آهنی می باشد. از جمله پرداخت هزینه های درمان توسط بیمه تکمیلی دانا در حال حاضر نسبت به گذشته بسیار طولانی شده است و مراکز درمانی که بیمه دانا را قبول می کنند بسیار کم هستند. سطح پوشش بیمه نیز مناسب نیست و این کارگران و خانواده هایشان را به دردسر انداخته است.متاسفانه سود جویی بیمه های خصوصی از جمله دانا باعث مشکلات عدیده ای برای کارگران گشته است.

کارگران با خصوصی شدن درمان مخالف بوده و هستند و معتقدند که تامین اجتماعی باید از صفر تا صد درمان را به عهده بگیرند همچون قبل از دهه ١٣٧٠. متاسفانه با رویکردی خصوصی شدن درمان ٧٩ قلم دارو از لیست پوشش تامین اجتماعی امسال خارج گردیده است.