پیام سندیکا، شماره ٨١ شهریور سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨١ شهریور سال ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از سراسر کشور ص6
مدیرعامل ایران خودرو دستگیر شد! ص27
مصاحبه ای با مازیار گیلانی نژاد ص28
فصلنامه امید ص35
قطارهای مترو بازار متحرک دستفروشان ص36
کشتار کارگران ادامه دارد! ص37
دیداری از سرباز فداکار جنبش کارگری ص38
مصاحبه مازیار گیلانی نژاد با خبرگزاری ایلنا ص39
یقین حسی، امر بیواسطه و کشف معنای هستی ص41
بخشی از چالشهای بیمه بازنشستگان ص42
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص43
کارگران تامین کننده یارانه برای دولت! ص44
بیمه های اختیاری ص46
حرف های محبوبه فرح زادی ص48
از کمونیست ها متنفرم! ص49
زنانه مردانه های تاریخ ص52
معرفی یک کتاب ص55
از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو (3) ص60
تاریخچه جنبش سندیکایی ص62
پیدایش حیات ص64

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید