هفت تپه این روزها!

چند روزی درهفت تپه اعتصاب بود این بار بخاطر خیانت نمایندگان شورای اسلامی کار و زد و بند جهت پایمال کردن مطالبات صنفی کارگران.

پس از اعتصاب سراسری کارگران شرکت جهت خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی حالا کارگران بخاطر اشتباه درنحوی مبارزات خود و دل بستن به تعدادی نماینده در قالب شورای اسلامی تحمیلی کار خواهان خلع کسانی شدند که جهت بدست آوردن مطالبات خود به انها دل بسته بودند . درهر حرکت کارگری اگر نمایندگان خوبی انتخاب نشوند و یا قانونی مناسبی تدوین نشود که خواست معترضین را تامین نکند آن حرکت به انحراف رفته است.

حالا کارگران شرکت نیشکرهفت تپه نیز متوجه شدند شورای اسلامی کار چه از نظر شخصیت حقوقی آن و چه شخصیت خصوصی آن یعنی نمایندگانی که دراین قالب قرار می گیرند ناکارآمدیشان ثابت شده است و راه نجات کارگر تشکل مستقل کارگریست . اکثرکارگران شرکت دارای میانگین سوابق شغلی حدود سه سال را تجربه می کنند و به همین خاطر زود اعتراض می کنند و زود هم بدلیل عدم آگاهی مبارزاتی اصولی توسط افراد معلوم الحال و فرصت طلب خارج شرکت به انحراف و حاشیه کشیده می شوند. کارگر امروزی نیشکر قدرت حرکت دارد ولی بدلیل بی تجربه گی ونداشتن طرح و برنامه مناسب و هدفمندی برای مبارزه زود آتشی و زود سرد می شوند. این کارگران نیاز به استفاده از تجربه کارگران با تجربه سندیکایی دارند تا به آنها اگاهی مبارزات سندیکایی را بدهند. یکی ازدلایلی که در اعتصابات اخیر کارگر نیشکر هزینه زیاد پرداخت می کند همین موضوع است. صرف نظر از اینکه حکومت این روزها با شدت هرچه تمامتر از نظر امنیتی و قضایی با کارگر برخورد می کند. ما تاکنون به نتایج ملموسی از حقوق معوق خود مانند همسان سازی مزایا نرسیدیم و اکثرا خواسته کارگران بدلیل بحث های انحرافی به حاشیه کشیده شد.

در نهایت پس از اعتصابات یک هفته اخیر، کارگران خواهان انحلال شوراهستند و بنابر اخبار واصله ظاهرا در کمیسون استانی اعتبارنامه دو عضو شورا درحال بررسی مجدد و احتمالا ابطال است و این افراد به شرکت ممنوع الورود هستند.

وزارت کار می بایست طبق استانداردهای بین المللی کار؛ انتخاب نمایندگان را به خودشان واگذار کرده و از فعالیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ممانعت بعمل نیاورده تا سه جانبه گرایی به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.

جمعی از کارگران هفت تپه