خبری از نیشکر هفت تپه!

امروز ٣١ شهریور تجمع کارگران نی بر قدیمی شرکت جلوی مدیریت شرکت شکل گرفت . این کارگران که بصورت فصلی درگذشته مشغول بکار بودند و در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفرهستند چند سالیست که بنابرتوافق با کارفرما سرکار حاضرنمی شوند اما حقوق دریافت می کنند و بیمه آنها در فصل تابستان نیز پرداخت می شود.

تجمع صبح امروز آنها به خاطر معوفات مزدی و بستن قرارداد جدید طبق روال سالهای گذشته بود . عدم حضور مدیریت شرکت وعوامل ان جهت تعیین تکلیف آنها باعث عصبانیت کارگران شده و به دلیل گرمای هوا در سالن اجتماعات تجمع را تا پایان وقت اداری ادامه دادند.

لازم به ذکراست این افراد نیروهای غیر بومی هستند که برخی بیش از ۲۵ سال است در شرکت مشغول بکارهستند که بدلیل نوع کار یعنی فصلی بودن شرایط بازنشستگی ندارند.