حادثه در شهرک صنعتی ساوه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز پنجشنبه ٤ مهر در یکی از کارخانه های شهرک صنعتی ساوه کارگری به درون قیف سقوط کرد و مصدوم شد. با انتقال کارگر مصدوم به بیمارستان مشخص شد که چندین قسمت از بدنش دچار شکستگی شده است.

عدم وجود حفاظ مناسب و همچنین عدم وجود افسران ایمنی در کارخانه ها که برای صرفه جویی صورت می گیرد این حوادث را رقم زده وخواهد زد.