چرا درمبارزات صنفی اخلاق و منطق را فراموش کردیم !؟

قابل توجه همکاران محترم نیشکر هفت تپه و کسانی که اخبار شرکت نیشکر را دنبال می کنند:

دوستان و همکاران گرامی، چند سالی است که به دلایل مختلف دست به تجمع اعتراضی زده و پس از تجمع افرادی خود خوانده به خود اجازه می دهند که تریبون بدست گرفته و شروع به موعظه کنند. اکثراین افراد نه با قانون آشنایی دارند و جایگاه حقوقی دارند و نه از نظر شخصیت حقیقی دارای شخصیت لازم جهت اگاهی بخشی به کارگرهستند. از آن بدتر پای منبر این افراد کسانی نشسته اند که نمی دانند معضل به نتیجه نرسیدن اعتصابات بحث های انحرافی این افراد است و بالطبع هر دو طرف در جهت اهداف کارفرما یعنی به انحراف رفتن خواسته و هدف اصلی اعتصاب ؛ ناخواسته عمل می کنند.

معمولا تجمعات ما درچند سال اخیر به تسویه حساب های شخصی و تهمت زدن به یکدیگر تبدیل شده است و انگ های بی پایه و اساس و سندی را نثارهمدیگر می کنیم و به جای تقابل کارگر و کارفرما به مبارزه کارگر با کارگر می پردازیم !!! و این عین خودزنی و کارفرما شاد کن است.

آیا به تجمعاتی که در این چند سال داشتیم فکر کردید؟ چرا اینقدر هزینه پرداخت و پرونده قضایی تولید می کنیم ولی به حداقل ترین نتیجه مثبت که افزایش مزایا و حقوق است نمی رسیم؟ چرا این معضل را آسیب شناسی ریشه ای نمی کنیم!؟. تا کی باید به تحریک برخی کانالهای مجهول الادمین تحریک شده و بدون اطلاع و تحقیق به همکاران خود که شناختی دقیق از شخصیت آنها نداریم تهمت بزنیم !!!؟.چقدر این کانالها بجای ترویج نفاق؛ نفرت و چند دستگی و تهمت، در آگاهی بخشی به کارگر مفید بودند؟ چقدر در پر رنگ کردن سفره کارگر نقش داشته و کدام نکته قانونی و راهکار اساسی را جهت رسیدن به هدف ارائه دادند!!؟

چرا به خود اجازه می دهیم افرادی ما را به بازی بگیرند که تاکنون دستاوردی برای کارگر نداشتند!!؟ چرا باندبازی را به جای عقل گرایی حاکم کردیم مگر غیر از این است که برخی بدنبال امتیازگیری خاصند، نه عام!!!

دوستان مشکل ما فقط مدیران شرکت نیستند که به عناوین مختلف و به تحریک برخی افراد مغرض به آنها حمله می کنیم. ما اگر در مسیر صحیح و اصولی همراه با همدلی وعقلانیت حرکت کنیم و افراد آگاه را که دنبال قهرمان بازی وخودنمایی و ماجراجویی نیستند به عنوان وکیل خود انتخاب کنیم هیچ وقت دچار این سردرگمی و بی اعتمادی موجود قرارنمی گرفتیم.

شرایط کنونی صنفی و معیشتی ما صرف نظر از پایمال کردن حقوق کارگر توسط دولت و کارفرما، بخش اعظم آن نتیجه روش غلط مبارزاتی ماست و بزگترین حریف ما، در ناکارآمدی های اخیر، اشنا نبودن ما به اصول مبارزاتی است که لازم است در نگرش خود اصلاحاتی اصولی ایجاد کنیم.

زنده باد عقلانیت و آگاهی وهوشیاری

فریدون نیکوفر دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه