مدیریت به رفع مشکلات خدمت رسانی اقدام کند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در ذوب آهن، کارگران می گویند با توجه به سودآور شدن کارخانه مدیریت چرا از رفع مشکلات کارگران شانه خالی می کند. به عنوان نمونه:

١- رسیدگی به کیفیت غذای رستوران الگومراسیون

٢- رفع مشکل توزیع پذیرایی و شیر شیفت فولادسازی

٣- بازسازی سرویس بهداشتی های انبار مرکزی درب راه آهن

٤- رفع مشکل سیستم سرمایشی نیروگاه

٥- نظافت صنعتی و رفع مشکلات سیستم سرمایشی ساختمان کک و مواد شیمیایی

٦- رفع مشکل توزیع لباس پرسنل راهبری ماشین آلات