وضعیت کارگران در پتروشیمی ناردیس

از شرکت ماشین سازی اراک ،پیمانکاری به نام گلی وجود دارند که متخصص گول زدن کارگران جویای کار است.

چند روز پیش آگهی گذاشتند داخل گروه تلگرامی پایپینگ که جوشکار می خواهند. وقتی کارگران تماس می گیرند می گوید:« من کفش به کارگر ندارم بدم ،،،،،یه چیزی پا کنن بیان»

بعد آگهی جذب نیرو گذاشتند با نرخ ‌٢ میلیون و ٥٠٠ پایه . اما وقتی کارگران از گوشه و کنار این مملکت برای در آوردن لقمه ای نان به محل پروژه مراجعه می کنند با این موضوع روبرو می شوند که آقای گلیمی گوید: « پایه ۲ میلیون تومان»

کارگری که با قرض خودش را با دنیایی امید به محل کار رسانده از این پست فطرت اینگونه رفتاری می بیند.

امید که روزی سندیکاهای کارگری هم از آن چنان قدرتی برخوردار شوند که کارگر توسط سندیکا به محل کار معرفی شود و حق و حقوقش هم محفوظ باشد.

عضویت در سندیکا اولین قدم به سوی حفظ حقوق و شخصیت کارگری است.