خانه از پای بست ویران است!

در روزنامه شهروند به شماره ١٨١٨ به تاریخ ٢٥ مهر، ابلاغیه ای از وزارت ارشاد در مورد تدوین شیوه نامه پوشش بازیگران در مراسم عمومی و تشکیل شورای سلبریتی ها در وزارت خانه درج شده بود.

اینکه وزارت ارشاد به لحاظ فرهنگی چه باید بکند و چه می کند و دغدغه های فرهنگی جامعه را به کدامین سو می برد از این ابلاغیه به وضوح نمایان است. این در حالی است که وضعیت صداوسیما، سینما، تاتر، ادبیات، موسیقی و…. رو به انحطاط می رود و هر روز با کالاهای فرهنگی بی ارزشی در جامعه روبرو می شویم که دغدغه وزارت ارشاد نیست.

در کشور ما ابلهان و نادانان قدر دیده و بزرگ نمایی می شوند و این در حالی است که کسانی همچون شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج، بهرام بیضایی توسط رسانه های فرهنگی دولتی در بایکوت کامل به سر می برند، و باید دغدغه متولی فرهنگ کشور لباس بازیگران و سلبریتی ها بشود.

دسته دسته دختران این مرز و بوم راهی فاحشه خانه های ترکیه و کشورهای عربی می شوند، دغدغه وزیر فرهنگی کشور نیست. سن فحشا به زیر ١٤ سال رسیده است و به همت مسوولین فرهنگی چشممان به مردان فاحشه نیز روشن شده است آنگاه در پی شلوار و آستین زنان بازیگر هستند.

فقر از سر و کول جامعه بالا رفته، مدارس هر روز خالی تر از فرزندان ایران زمین می شود، کودکان کار به یُمن سیاست های غلط هر روز بیشتر می شوند، آمار ازدواج دختران زیر ١٤ سال افزایش می بابد، زنان بازیگر از دست آزارهای تهیه کنندگان و کارگردانان به رییس صداوسیما نامه می نویسند، ولی هنوز دغدغه وزیرمان بالا و پایین بودن چارقد بازیگران است.

آری، خانه از پای بست ویران است!

تحریریه پیام سندیکا