تعاونی مصرف ذوب آهن و انتخابات جدید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با انتخابات تعاونی مصرف ذوب آهن و انتخاب مدیرعامل جدید این تعاونی، کارگران احساس خطر می کنند. مدیرعاملی که به دنبال کسب سود است نه رفاه حال کارگران.

پس از انتخابات تعاونی، اعضای هیات مدیره جدید تعاونی مصرف به حضور مدیرعامل ذوب آهن آقای یزدی زاده رفته و ایشان چنین رهنمود دادند:« به سمت درآمدزایی بروید… رستوران داری کنید… بخش حمل و نقل را به دست بگیرید….»

متاسفانه یزدی زاده ها نه چارچوب فعالیت تعاونی مصرف را می شناسند و نه دغدغه رفاه کارگران را دارند. تعاونی مصرف برای رفاه حال کارگران ایجاد شده نه محلی برای کسب درآمد و رستوران داری؟ پس مدیریت حمل و نقل و خدمات قرار است چه غلطی بکنند؟ حتمن این مدیران می خواهند بروند بورس بازی؟!؟ آنچه محل تاسف است این است که هیچکس نمی خواهد به وظیفه اصلی خود بپردازد. مدیرعامل تعاونی مصرف باید دغدغه موارد زیر را داشته باشد:

١- وضعیت کالاهای ارایه شده در تعاونی با کیفیت نیست

٢- قیمت کالاها باید از اینی هم که هست کمتر باشد تا قدرت خرید کارگران بالا رود

٣- سوددهی باید با جلب نظر خریدار(کارگران و خانواده هایشان) و ارایه کالاهای با کیفیت و فروش بیشتر صورت گیرد.