وضعیت کارگران در حلقه دره چگونه است؟؟

حلقه دره مرکز دفن و تفکیک زباله های استان البرز است. در این محل کارگران افغانی کار می کنند. کارکنان اداری همه ایرانی هستند. در این مرکز کارگران از ماسک، لباس، کفش و دستکش مخصوص این کار محروم هستند و با لباس های ژنده کار می کنند .هنوز زباله ها در بیشتر مواقع با دست تفکیک می شوند. بوی آزاردهنده زباله ها امراض مختلفی را به این کارگران سرایت خواهد داد. از جمله در قسمت پخت زباله و تبدیل آن به کود که توسط یک شرکت اداره می شود. در این مرکز تعدادی کودک زیر ١٥ سال نیز کار می کنند.

این کارگران حقوقی معادل ١ میلیون ٨٠٠ هزار تومان می گیرند که متناسب با کار انجام شده نیست. در محل دفن زباله ها نیز که از بوی متان آغشته است رانندگان کامیون ها و لودرها از ماسک بی بهره اند.

متاسفانه کارکنان اداری هم از ماسک استفاده نمی کنند هر چند که در دسترشان است.