گزارشی از ناآرامی های امروز

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا در پی اعلام افزایش ٣ برابری قیمت بنزین امروز ٢٥ آبان در شهرهای کرج و ساوه راه بندان هایی که ایجاد شده بود باعث دیر رسیدن کارگران به محل کارشان گردید.

در ساوه به مدت ٤ ساعت شاهراه تهران به ساوه بسته شد. همچنین در شهر مراکز آژانس های اتومبیل از دادن خدمات به مردم اجتناب کردند.

در کرج از اوایل صبح بسیاری از خطوط تاکسی ها از بردن مسافرین خوداری کرده و مراکز آژانس های اتومبیل نیز اعتصاب کرده بودند. حتا اسنپ و تپسی هم از ارایه خدمات سرباز می زدند.

در کارخانه ایران خودرو سرویس بعدازظهر کارگران و کارکنان نیامدند و از کارگران خواسته شد می توانند اضافه کار مانده و یا منتظر باشند تا سرویس ساعت ٦ برسد.

تحریریه پیام سندیکا: افزایش ٣ برابری قیمت بنزین در معیشت و زندگی همه مردم تاثیر مهلکی خواهد داشت و آنان را فقیرتر از پیش خواهد کرد. متاسفانه مسوولین به جای راهکارهای درست و رفع بیکاری و بکار انداختن صنایع کشور و افزایش توان خرید مردم، دست به ترفندهای سودجویانه برای خزانه دولت می زنند. با آنکه سالهاست مسوولین قول عدم افزایش قیمت کالاها را می دهند اما آنچه اتفاق می افتد افزایش قیمت کالاها واز دست دادن قدرت خرید مردم زحمتکش است.