هفت تپه این روزها!

از روز پنجشنبه ٢٣ آبان کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب به سر می برند. روز شنبه ٢٥ آبان ماه طی بخشنامه ای که توسط مدیریت اسد بیگی به کارگران اعلام شد، شرکت هفت تپه تا اطلاع بعدی تعطیل شد و مدیریت بازگشایی شرکت را منوط بر پایان اعتصاب کارگران اعلام کرده است.

در حال حاضر 6 آذر ماه، در هفت تپه اینترنت قطع است و اعتصاب همچنان ادامه دارد فقط بعضی از کارگران در بخش صنعت هفت تپه در حال اورهال کارخانه هستند. احتمالا ظرف ١٥ روز آینده بهره برداری محصول پس از حدود ٤٥ روز تاخیر آغاز شود.

ضمنا حقوق شهریورماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه واریز شده و کارگران حقوق مهرماه و آبان ماه را طلبکارند.

دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

فریدون نیکوفر