وضعیت کارخانه های شیشه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا وضعیت کارخانه های شیشه به دلیل سو مدیریت جالب نیست.

١- کارخانه شیشه نگین که مدتها تعطیل بود با آمدن مالک جدید خانم آبکناری و به عهده گرفتن وام پرداخت نشده مالک قبلی آقای پهلوانی، این کارخانه را خریداری کرد. این کارخانه در حال حاضر با ١٠ درصد ظرفیت کارگری یعنی ٧٠ کارگر کار می کند. در حال حاضر این کارخانه با دستگاههای فرسوده اش تنها به تولید شیشه ساختمانی مشغول است.

٢- شرکت آدینه جام که در سال قبل اجاره داده شده بود با آمدن مهندس ظریف مالک جدید با یک سوم ظرفیت کارگری یعنی ٣٠ نفر وضعیت خوبی ندارد

٣- کارخانه شیشه ایمن تخت جمشید که قبلن توسط ریاست مجلس با ٤٠٠ کارگر افتتاح شده بود در حال حاضر با ١٠٠ کارگر مشغول به کار است.

تمامی کارخانه های گفته شده به علت آشنا نبودن مالکان این کارخانه ها با صنعت شیشه و بیشتر برای گرفتن وام و هزینه کرد آن در جایی دیگر به این روز افتاده اند.

بازار شیشه در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و بی تردید با اضافه شدن بازار سوریه، این صنعت می تواند اگر مدیران با تجربه ای رادراختیار بگیرد هم رشد تولید و هم از کارگر بیشتری نصیب ببرد و به کاهش بیکاری کمک کند.