بیانیه کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال(IndustriALL) در همبستگی با مردم ایران

۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ – سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران منجر به کشته شدن دست کم 250 نفر، زخمی شدن 3700 نفر و دستگیری حداقل 7000 نفر شده است.

این اعتراضات از تاریخ 15 نوامبر، به دنبال افزایش قیمت سوخت که دولت یک شبه سه برابر کرد، آغاز شد. آنچه به عنوان اعتراض اقتصادی آغاز شده بود، به سرعت به مجموعه گسترده ای از تظاهرات علیه فساد و سوء مدیریت دولتی تبدیل شد.

دولت با سرکوب وحشیانه، تیراندازی و ضرب و شتم معترضین واکنش نشان داد. بسیاری از کشته شدگان جوانانی بودند که گفته می شود توسط تک تیراندازها مورد هدف قرار گرفته اند. معترضین متعاقباً اقدام به برپایی موانع و سنگرسازی در معابر کرده و چندین بانک، ساختمانهای دولتی و سایر نمادهای رژیم را به آتش کشیدند. رئیس جمهور حسن روحانی، ایالات متحده و سایر عناصر خارجی را مسئول سازماندهی اعتراضات دانست.

رژیم ایران با مسدود کردن اینترنت از تاریخ 16 تا 27 نوامبر، دستیابی به اطلاعات دقیق را دشوار ساخت. به همین دلیل، اینداستریال قادر به برقراری تماس با عضو ایرانی خود، سندیکای کارگران فلز کار مکانیک (UMMI) نبود. اینترنت در روز چهارشنبه این هفته ترمیم شد.

اینداستریال با ابراز همبستگی در این دوران تاریک سرکوب، از مردم ایران در مبارزه خود برای صلح ، حقوق انسانی و دمکراتیک و عدالت اجتماعی و اقتصادی حمایت می کند.

اینداستریال از دولت ایران می خواهد كه:
– به معترضین بازداشتی اجازه دسترسی به پرسنل پزشکی و معالج و همچنین وکیل مدافع داده شود
– فوراً همه معترضین بازداشتی از تاریخ جمعه 15 نوامبر 2019 را آزاد کند
– منشاء خشونت علیه معترضین – به ویژه دستور “شلیک به قصد کشت” شناسایی شود
– تعداد دقیق و هویت معترضین کشته شده، زخمی و بازداشتی در روزهای گذشته اعلام گردد.