فراخوان تجمع مطالباتی

همکاران محترم بازنشسته

بار دیگر جهت پیگیری و دستیابی به حقوق حقه خود روز دوشنبه ۲/ ۱۰/ ۹۸ ساعت ۱۰ صبح مقابل مجلس گرد هم می‌آییم .

ما چه می خواهیم :

۱ – پیاده سازی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

۲ – دریافت مستمری ای که گذران یک زندگی انسانی را تامین کند

۳ – بهداشت و درمان رایگان

۴ – شفاف سازی عملکرد مالی صندوق های بازنشستگی

۵ – نظارت بر صندوق های بازنشستگی توسط بیمه شدگان و بازنشستگان

۶ – پرداخت بدهی ٢٢٠ هزار میلیاردی دولت به صندوق های بازنشستگی

و ….

همچنین اعلام می داریم ما با اتحاد و همبستگی با تمامی شاغلان و بازنشستگان حول مطالبات مشترک و ایستادگی در برابر تحمیل شرایط مرگ تدریجی ، با برگزاری تجمع و سایر شیوه های اعتراضی تا تحقق مطالبات قانونی و مسلم خود پیگیر خواهیم ماند.

وعده ی دیدار ما

روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۲ ساعت ۱۰ صبح، مقابل مجلس

بازنشستگان بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک