وضعیت بد نگهبانان پارک های کرج!

نگهبانان پارک های کرج بصورت شرکتی استخدام شده و ٢٤ ساعت سرکار هستند و ٢٤ ساعت در حال استراحت. در ازای این کار شاق ٣ میلیون ٥٠٠ هزار تومان دریافتی دارند. بیمه شان بصورت کارگر ساده و نه براساس دریافتی توسط پیمانکارانی چون تخت جمشید به تامین اجتماعی ارایه می شود.

چیزی به نام مرخصی وجود ندارد و چنانچه نگهبانی بخواهد سرکار نیاید به ازای هر روز ١٢٠ هزار تومان باید به پیمانکار پرداخت کند. مرخصی سالیانه و استعلاجی وجود ندارد. به این نگهبانان در طول روز فقط یک وعده نهار در ٢٤ ساعت می دهند. خرید لباس اعم از شلوار و پیراهن فرم، کاپشن، کفش و حتا آرم نیز به عهده نگهبانان است.

چنانچه در پارک وسیله ای دزدیده شود یا خراب گردد و یا شکسته شود از حقوق نگهبانان کسر خواهد شد. به عنوان مثال اگر لامپی در پارک توسط عابران شکسته شود نگهبانان یا باید با زور پول خسارت را از مردم بگیرند و یا اینکه خسارت وارده را از جیب خود تامین نمایند.

با اینکه این نگهبانان کلاس های آموزشی دفاع از خود با پرداخت هزینه ٣٥٠ هزار تومانی، را گذرانده اند اما شرکت از در اختیار گذاشتن هرگونه وسیله دفاع از خود به نگهبانان اجتناب می کند. همچنین زمانی که نگهبانان بازنشسته می شوند چنانچه اگر درخواست جایگزینی فرزندشان به جای خود را داشته باشند باید ٦٠ میلیون تومان از سنوات خود را ببخشند.

یکی از مشکلات عدیده نگهبانان درگیری با اوباشی است که به منظور خرید و فروش مواد مخدر و یا دست زدن به اعمالی هنجارشکنانه در پارک ها پراکنده هستند که متاسفانه نگهبانان از سوی هیچکسی حمایت نمی شوند و شوربختانه مورد ضرب و شتم اوباش قرار می گیرند آن هم برای دستمزدی ناچیز.

نگهبانان به دلیل ٢٤ ساعت بی وقفه سرکار ماندن دچار مشکلات اعصاب و روان و مشکلات خانوادگی می شوند، چرا که در ٢٤ ساعت استراحت زمانی را نمی توانند برای خانواده اختصاص بدهند که موجب مشکلات خانوادگی می شود.