پیام سندیکا، شماره ٨٤ آذر سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٤ آذر ماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص12
یادی از استوره مقاومت! ص29
مسئولین لطفا کارگرنیشکرهفت تپه را … ص32
نخواهیم گذاشت اموالمان را به یغما ببرند! ص34
چرا اجرا شدن کار سخت و زیان آور… ص35
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص37
حماسه ای فراتر از فداکاریِ “دهقانِ فداکار ص38″،
فرانسه همچنان خشمگین است ص40
جلیقه ‌زردها در حمایت از اعتراضات ایران ص41
آرمان بزرگ ما آینده درخشان برای نوادگان ماست ص42
تکلیف دستمزد ۹۹ ص43
به خشونت علیه زنان پایان دهید ص45
ارتش گرسنگان آمادۀ قیام است ص47
بنزین را ٢٠٠ درصد گران کردید ص48
مرا به خیر تو‌امیدی نیست، شرمرسان! ص50
ماهیت کار از نظر فلسفی! ص51
پسماندها و محیط زیست! 52
چرا سندیکاهای کارگری با نئولیبرالیسم مخالفند؟ ص53

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای
کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com مراجعه کنید.